صفحه اصلی > نقلیه وامور آمبولانس خصوصی > امور آمبولانس خصوصی 
امور آمبولانس خصوصی

آیین نامه تیپ آمبولانسها و فرایند تاسیس آمبولانس خصوصی را از فایل های زیر دریافت نمایید . . .

   دانلود : فرایند_تاسیس.pdf           حجم فایل 116 KB
   دانلود : Type_C_Ambulance_Lisece_Card.pdf           حجم فایل 65 KB
   دانلود : Type_B_Ambulance_Lisece_Card.pdf           حجم فایل 62 KB
   دانلود : Type_A_Ambulance_Lisece_Card.pdf           حجم فایل 61 KB