صفحه اصلی > ریاست  > دفتر مدیریت 
دفتر مدیریت

تلفکس:42520190-061

دفتر مدیریت مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی در خدمت شماست

 

اطلاع رسانیها:

جهت گواهی اشتغال به کار فقط از طریق ستاد مرکزی اقدام فرمایید

کلیه مرخصی ها تا بیستم ماه قبل اعلام گردد

 

 

پرسنل جهت تکمیل مدارک خود فقط در روزهای دوشنبه و چهارشنبه به دفتر مراجعه نمایند.