صفحه اصلی > آموزش و پژوهش 
آموزش و پژوهش

 

شرح وظایف واحد آموزش

 

از آنجایی که مهمترین رکن مراقبتهای درمانی را مراقبت اورژانسی به خصوص از نوع پیش بیمارستانی آن تشکیل می دهندو خدمات فوریت های پزشکی در مواقع اضطراری مانند تصادف ، بیماری حاد ، پدیده های طبیعی یا ساخته دست بشرقبل از رسیدن بیمار یا مصدوم یا حادثه دیده به بیمارستان ارائه می شود.

در این راستا واحد آموزش این مرکز جهت ارتقاء سطح دانش پرسنل مرتبط با مراقبت های درمانی ضمن تشکیل کلاسهای آموزشی و برگزاری آزمون های حین خدمت وظایف دیگری نیز به عهده دارد که به مختصری از آنها اشاره می گردد.

 

-          تدوین نیاز سنجی آموزشی و برنامه های آموزشی

-          تهیه جدول زمان بندی کلاسهای آموزشی جهت پرسنل

-          تشکیل گروههای آموزشی جهت معرفی آورژانس و فرهنگ سازی جهت برگزاری کلاسها و دوره های آموزشی جهت مدارس ، ادارات ، سازمانها و گروههای مردمی

-          نظارت و هماهنگی بر آموزش دانشجویان فوریت های پزشکی

-          تهیه جزوه – پمفلت – پوستر و ... جهت آموزش پرسنل عملیانی و عموم مردم

-          برگزاری آزمون های دوره ای پرسنل

-          انتخاب افراد آموزش دیده بعنوان مربی آموزشی در رده های مختلف آموزشی ( رابطین آموزشی )

-          شرکت در کنفرانس ها و سمینارهای کشوری و بین المللی

-          نظارت و تایید هرنوع مطلب آموزشی که تهیه و توزیع میگردد

-          اجرای آموزش همگانی و اطلاع رسانی به مردم

-          انجام آموزش های امداد و نجات با همکاری سازمان آتش نشانی ، هلال احمر ، نیروی انتظامی

-          نظارت بر تهیه و خرید کتابها ، جزوات و نرم افزارهای آموزشی

 

   دانلود : ابلاغ9-8-95.docنیدل_استیک.doc           حجم فایل 70 KB
   دانلود : نید_ل_استیک.pdf           حجم فایل 431 KB