صفحه اصلی > مدیریت بحران(EOC) 
مدیریت بحران(EOC)

 

 

 

 

تعریف واحد EOC  :

 

Emerjency    Opration   Center

 

واحدی است  بمنظور بهینه نمودن و متمرکز سازی سیستمهای اطلاع رسانی و عملیاتی در مواقع بحران که مهمترین مرجع تصمیم گیری و هدایت راهبردی در شرایط بحرانی در سطح منطقه و دانشگاه مربوطه می باشد.این واحد تحت نظر مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی دانشگاه و به صورت 24 ساعته با امکانات ارتباطی کامل فعالیت می نماید.

اهداف کلی:                            

ساماندهی و هماهنگی درون و برون بخشی جهت مقابله با بلایا و حوادث و پایش روزانه نحوه عملکرد اجزای اجرایی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه می باشد

اهداف اختصاصی:

1-کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث اعم از مترقبه و غیر مترقبه

2-ارتقاء کیفی سیستم نظارتی بر عملکرد اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی

3-هماهنگی جهت اعزام تیمهای اضطراری در زمان ضرورت

4-هماهنگی بین ارگانهای دخیل در امر امداد رسانی

5-ایجاد بانک جامع ثبت اطلاعات آماری از حوادث و سوانح

تعریف بحران:

به هر گونه حادثه ای اطلاق می شود که به جان یا مال انسان آسیب برساند و به دو دسته طبیعی (مثل سیل،زلزله،شیوع بیماریها و ... ) و انسان ساز (مثل تصادفات،آتش سوزی ها،مسمومیتها، درگیریها و ...)تقسیم می شوند.

مراحل مدیریت بحران:

1-      پیشگیری :کاهش احتمال وقوع یا اثرات ناشی از بلایا

2-      -آمادگی:برنامه ریزی و پژوهش،آموزش و مانورها

3-      مقابله:ارایه خدمات اضطراری بلافاصله پس از وقوع بحران

4-      بازسازی:باز گرداندن جامعه به حالت عادی ونه لزوما حالت پیش از بحران

 

مواردیکه در بحران باید سریعا گزارش شود:

1-حوادثی با بیش از 5 مصدوم ویا یک فوتی

2-حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله و شیوع  بیماریهای مسری

3-حوادث تروریستی مثل تیر اندازی ،بمب گذاری و انفجار

4-سقوط بالگرد یا هواپیما

5-نزاع های دسته جمعی با سلاح سرد یا گرم

6-هر گونه نشست و تحسن ویا اعتراضهای خیابانی

 

 

پل های ارتباطی با EOC :

تلفن    5253320-5255555   

ایمیل   dez.eoc@dums.ac.ir

 

Emerjency    Opration   Center