صفحه اصلی > ریاست  
ریاست

 

سید محمد محمودی نژاد

 سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دزفول

 

 

ملاقات با رئیس مرکز در روزهای دوشنبه با هماهنگی قبلی توسط شماره تلفن 42520190 -061 امکان پذیر می باشد.